Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sulkava
 
Väätälänmäen ja Kammolan kylien kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Väätälänmäen ja Kammolan kylät muodostavat yhdessä kaakko-luode -suuntaisen yhtenäisen kulttuurimaiseman. Väätälänmäen asutus on sijoittunut jyrkästi viettäville rinteille ja mäen laelle. Tilakeskukset ovat ryhmittyneet nauhamaisesti kylätien varrelle. Asuinrakennuksista erottuu tyylillisesti Uotilan klassistinen päärakennus. Kammolan kylä on maastomuodoiltaan alavampi ja myös rakennuskannaltaan pienimuotoisempi ja hajanaisempi.