Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ikaalinen
 
Kilvakkalan-Viljalan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Rantaan laskeutuvat viljelykset ja mäen harjanteella sijaitseva tiivis Kilvakkalan kylän rakennusryhmä muodostavat vaikuttavan maisemakuvan kolmostieltä katsottuna. Alueen pitkästä asutushistoriasta kertovat lukuisat kivikautiset asuinpaikat sekä rautakautiset kalmistot. Kilvakkalan rakennuskannasta mainittakoon Hiekan vanhempi päärakennus vuodelta 1876 sekä komea kivinavetta.