Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ikaalinen
 
Isoröyhiön kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Röyhiö on Itä-Ikaalisten vanhinta asutusmaisemaa. Isoröyhiön kyläkeskuksen luoteispuolella on rautakautinen kalmisto ja kylän eteläpuolella Majosselän rannalla kohoaa Arasalon muinainen linnavuori, jonka laella on havaittavissa kivivallien jäännöksiä. Itse kylä on seudun parhaiten säilyneitä. Talot ovat tiiviinä rykelmänä kyläraitin varrella Kyrösjärven rannnalla. Kyläraitin ja maantien risteyksessä on säilynyt vanha kaupparakennus 1800-luvun lopulta.
-Iso-Iitun tilan asuinrakennukset vuosilta 1871 ja 1895 ovat hyvin säilyneitä. Harmaakivinen navetta on 1900-luvun alusta. Lisäksi tilalla on vanha puotirakennus sekä kolme aittaa, joista vanhin 1760-luvulta.
-Pentin kaksi punamullattua asuinrakennusta ovat vuodelta 1860. Toisessa on koristeellinen umpikuisti. Kivinavetta on rakennettu1897 ja suuri hirsinen viljamakasiini 1870.