Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ikaalinen
 
Hämeenkankaan tie
 
Kuvaus:

Ilmeisesti jo keskiajalla syntynyt kangastie mainitaan raivattuna tienä 1556. Tietä on kutsuttu myös Sikaintieksi ja Kyröskankaantieksi. Se johti Mouhijärven Häijäältä Kyröskoskelle ja edelleen Vatulanharjua pitkin Kankaanpään Kuninkaanlähteelle sekä edelleen Karvian kautta Pohjanmaalle. Sorapintaisena tie on paikka paikoin säilyttänyt hyvin vanhan maantien luonteen.