Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kihniö
 
Korhoskylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Korhoskylässä on säilynyt perinteistä rakennuskantaa on Korhosen, Yli-Korhosen ja Järventaustan tiloilla. Rakennusryhmistä edustavin on Korhonen, jonka punamullattu päärakennus on 1850- luvulta. Pihapiiriä rajaa vanha luhti. Lisäksi tilalla on kaksi 1800-luvun vilja-aittaa. Järventaustan päärakennus on vuodelta 1870. Jykevä kivinavetta on vuodelta 1909.