Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Mouhijärvi
 
Mätikkö-Kirkkojärvi kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Uotsolan ja Yliskallon kylien välinen kulttuurimaisema on erittäin vaihtelevaa. Viljelykset laskeutuvat paikka paikoin jyrkästi Mätikön ja Kirkkojärven rantaan. Järvien välinen Myllyoja virtaa syvässä laaksossa. Alue on Mouhijärven vanhimpia asutusmaisemia. Yksittäisistä kohteista mainittakoon uusi kirkko, vanhan kirkon paikka, Selkee sekä Uotsolan, Eskolan ja Tervamäen kylät.
-Mouhijärven tiilinen kirkko rakennettiin 1855-58 (P.J. Gylich 1849, IK 1851). Muodoltaan se on länsitornillinen ristikirkko, jossa viistoksilla laajennetun ristikeskuksen ulkoisena korosteena kohoaa särmäkartio. Kirkkoa on korjattu 1895, 1927 ja 1965. Korkealla mäellä sijaitsevaa kirkkoa ympäröi hautausmaa.
-Uotsolan kylän keskustassa on säilynyt vanhan, 1879 rakennetun kansakoulun ohella joukko puisia kauppakartanoita ja asuinrakennuksia. Lehtipuiden reunustama raitti mutkittelee näiden välitse.
-Selkee kartanosta muodostettiin 1678 säteriluontoinen kruununvirkatalo ja tila määrättiin Porin läänin jalkaväkirykmentin komentajan virkataloksi. Kaksikerroksinen puinen päärakennus on vuodelta 1786 (C.F. Schröder) ja noudattaa Kustaa III:n samana vuonna vahvistamaa mallipiirustusta everstin virkataloksi. Rakennuksen ulkoasu muutettiin 1800-luvun lopun ja 1930-luvun korjauksissa. Pihaa rajaavat symmetrisesti kaksi siipirakennusta, jotka noudattavat alkuperäistä rakennusryhmitystä. Täysin uusituista rakennuksista toinen lienee 1700-luvun puolelta, toinen 1800- luvun alkuvuosilta. Lähistöllä on lisäksi joukko vanhoja aittoja. Rakennuksia ympäröi laaja puisto ja mäeltä avautuu erittäin vaikuttava näkymä vaihtelevailmeiseen Mätikköjärven maisemaan. Vuodesta 1933 on Selkeen kartanossa toiminut valtion laidunkoeasema.
-Mouhijärven järjestyksessä toinen puinen kirkko rakennettiin 1641Selkeen kylän maille. Kirkko purettiin vuonna 1878. Vuonna 1728 rakennetun tapulin ensimmäinen kerros on säilynyt ja se on kunnostettu ruumishuoneeksi. Hautausmaalla on lisäksi kaksi hirsistä ja yksi tiilinen hautakarmi.
-Eskolan ja Tervamäen kylissä edustavat perinteistä rakennuskantaa Tervamäen Kahnun ja Holpin päärakennukset sekä Eskolan Tullun, Simon, Märrin ja Äijälän rakennusryhmät. Tervamäen kylässä sijaitseva Yliskallon entinen kansakoulu on vuodelta 1897. Kylien ympärillä levittäytyy edustava viljelymaisema.