Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Mouhijärvi
 
Valkaman kylä ja Häijään kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Tupurlanjärven länsipuolinen kulttuurimaisema on erittäin vaihtelevaa viljelymaisemaa, jossa korkeuserot ovat suuria. Viime vuosisadalla Häijään kylä oli tärkeä kauppa- ja liikennekeskus. Keskiaikaisperäinen Sastamala-Kyrö maantie kulkee kylän läpi. Kestikievari on toiminut Mäkipään talossa, jonka päärakennus on vuodelta 1850. Perinteistä rakennuskantaa on lisäksi Saikkalan kylän Saikassa, Rienilän kylässä sekä Valkaman Ala-Valkamassa.
-Saikan päärakennus on 1800-luvun jälkipuolelta ja muodostaa ulkorakennuksineen yhtenäisen kokonaisuuden. Rakennuksia ympäröi lehtevä puisto.
-Maantien halkaisema Rienilän kyläkeskus on säilynyt suhteellisen tiiviinä. Perinteistä rakennuskantaa on Perttulin, Ollilan ja Vasaran tiloilla.
-Ala-Valkaman päärakennus on vuosisadan vaihteen tienoilta, toinen asuinrakennus lienee vanhempi. Pihapiirin tuntumassa on kaksi vanhaa aittaa.