Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sulkava
 
Karjulanmäen kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Karjulanmäen kylä sijaitsee soikeana muodostelmana mäen rinteillä ja laella. Rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta ja 190-luvun alkupuolelta. Vanhimmat rakennukset sijaitsevat alueen kaakkoisosassa. Edustavimpia kokonaisuuksia on Mäki-Partalan rakennusryhmä. Pienialaiset pellot kumpuilevat kauniisti kiviaitojen reunustamina maantien molemmin puolin.