Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Parkano
 
Viinikanjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Viinikanjoen alavat rantaviljelmät ja itse joki koskineen muodostaa merkittävän maisemakohdan vastapainoksi harjulla sijaitsevalle keskustaajamalle. Kairokosken yhä toiminnassa olevan sahan ohella on koskessa säilynyt jälkiä myös Lehtisen sahasta. Koskessa on säilynyt patolaitteita ja uittorännejä. Perinteistä rakentamistapaa edustava Mäkelän tila sijaitsee näyttävästi joen itärinteellä. Jokirannassa sijaitsee 1940-luvulla rakennettu Köhmölän omakotialue, joka muodostaa viihtyisän, pienen asuinympäristön.