Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Parkano
 
Linnankylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Linnan talo on ollut olemassa jo ennen vuotta 1540 ja se oli siten Ylä-Satakunnan pohjoisin keskiaikainen asuma. Maisemallisesti antoisinta on Linnajärven länsiranta, jossa perinteistä rakennuskantaa on säilynyt Linnan, Mäkelän, Kyrönviidan ja Kiimasalon tiloilla. Vanhan kyläraitin molemmin puolin on istutettu koivuja.
-Linnan talon rakennusryhmä sijaitsee näyttävästi peltoaukealta nousevalla kumpareella. Kolme asuinrakennusta rajaavat neliömäisen pihan. Rannassa kasvaa vanha ns. Ruumismänty.
-Alalammin tilalla on säilynyt ilmeisesti seudun vanhin rakennus: pieni, otsallinen aitta, joka on merkitty vuosiluvuilla 1641 ja 1731. Vieressä on toinen, nuorempi aitta. Alalammin päärakennus edustaa perinteistä rakentamistapaa.