Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Suodenniemi
 
Koppelo, Jalkavala
 
Kuvaus:

Koppelon tilan rakennusryhmä sijaitsee keskellä kaunista kulttuurimaisemaa Kourajärven ja Paisjärven välisellä kannaksella. Perinteiseen tapaan rakennetut punamullatut rakennukset rajaavat pihaa neljältä sivulta. Päärakennus on vanhimmilta osin 1820-luvulta toisen asuinrakennuksen ollessa hieman nuorempi. Luhti on vuodelta 1845 ja puinen karjarakennus vuosisadan vaihteesta.