Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vammala
 
Rautaveden länsirannan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Rautaveden länsirantaa leimaa poikkeuksellisella tavalla alueen pitkä asutushistoria. Tyrvään ja Karkun vanhat kirkot sekä rautakautista perua olevat kylät yhdistää järvimaiseman lisäksi vanhat tielinjat ja peltomaisemat. Maisemakokonaisuuteen liittyvät itärannan jylhemmät näkymät, mm. Pirunvuori, johon liittyy paljon kansantarustoa.
-Pyhälle Olaville nimetty Tyrvään vanha kirkko on yksi merkittävimpiä keskiaikaisia kivikirkkojamme, paitsi arkkitehtuuriltaan, myös erittäin vaikuttavan sijaintinsa vuoksi. Runkohuone siihen liittyvine sakaristoineen ja asehuoneineen on rakennettu ilmeisesti 1300-luvun jälkipuoliskolla. Vuosina 1513-16 muurattu päätykoristelu liittää kirkon tyylillisesti ns. Satakunnan ryhmään. Kirkon sisätilaa kattaa puinen tynnyriholvi, sakariston ja asehuoneen katot ovat ristiholvatut. Ainutlaatuisen hieno kiinteä sisustus on säilynyt 1780-luvulta. Kirkon ulkoarkkitehtuuria leimaava paanukatto on Antti Piimäsen 1760-luvulla rakentama ja noudattaa kuvioinniltaan keskiaikaista traditiota. Kirkko jäi käytöstä 1855 Tyrvään uuden kirkon valmistuttua. Kirkkomaata ympäröi kivinen aita siihen liittyvine porttihuoneineen.
-Kallialan kylä on säilyttänyt keskiaikaisen asemansa Vanhankirkonniemen tyvessä ja muodostaa siten merkittävän maisemakohdan. Perinteistä rakennuskantaa on Pirasen, Rauvan ja Sarkosen tiloilla.
-Tyrvään vanha pappila on rakennettu 1806-1810. Nykyisin rakennus on Vammalan kaupungin taidenäyttelytilana. Mansardikattoinen rakennus on pääpiirteissään säilyttänyt alkuperäisen asunsa.
-Karkun vanhaa kirkkoa eli Sastamalan kirkkoa alettiin rakentaa 1200-luvun lopulla. Tällöin valmistui kivinen sakaristo eli ns. Luukkaan kappeli, joka on purettu 1700-luvun alussa. Aluksi sakaristoon liittyi puinen kirkko, mutta 1300-luvun alussa aloitettiin kivisen runkohuoneen rakennustyöt, jotka saatiin päätökseen 1300-luvun puoliväliin mennessä. Nykyinen sakaristo on 1400-luvulta. Runkohuone suunniteltiin holvattavaksi kaksilaivaiseksi, mutta aietta ei viety loppuun vaan kirkko katettiin puisella holvilla. 1860-luvulla kirkko todettiin kunnoltaan vaaralliseksi ja siinä toimeenpantiin laaja korjaus, jossa päätyjä madallettiin ja sisustus uusittiin. Kirkko restauroitiin 1960-luvun alussa.
-Karkun vanha pappila on rakennettu 1838-39 kirkon välittömään läheisyyteen paikalle, jossa on ollut pappila jo keskiajalta lähtien. Rakennuksen ulkovuoraus on myöhempää perua. Pappilan vanha väentupa ja ulkorakennukset kuuluvat nykyisin Kirkkoniemen tilaan.
-Rautajoen kartanon puisen päärakennuksen runko on 1700-luvun loppupuolelta. Rakennusta laajennettiin 1910, jolloin se sai myös komean tornin. Päärakennuksen tuntumassa sijaitsevat luhti ja aitta ovat erittäin vanhoja. Pirttirakennus on laajennuksen ajalta ja kivinavetta 1880-luvulta. -Heinoon kylä on seudun vanhinta asutusmaisemaa. Kylän läpi kulkee historiallinen maantie. Rakennuskantansa vuoksi mainittavia ovat Pakasen, Aarikan ja Ala-Ellilän tilat. Ala-Ellilän klassistinen päärakennus on vuodelta 1931. Kyläkuvaan kuuluvat lisäksi vuosisadan vaihteessa rakennettu kansakoulu ja vanha seuratalo.