Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vammala
 
Vehmaan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Rautaveden etelärannan viljelys- ja asutusmaisema on vanhaa kulttuurialuetta. Idässä maisema liittyy Stormin kylään. Perinteistä rakennuskantaa on Vehmaan, Ketolan, Kataran ja Haunian tiloilla.
-Sivistyshistoriamme merkkimies, Antti Lizelius syntyi 1707 Vehmaan kylän Villin talossa. Myöhemmin talon nimi muuttui Vehmaaksi. Vehmaan puhdaspiirteinen päärakennus on vuodelta 1867. Pihan toista sivua rajaa päärakennusta vanhempi pirttirakennus. Rakennusryhmää ympäröi tuuhea puisto. Vehmaanlahden toisella puolen työntyy Rautaveteen maisemallisesti merkittävä Vehmaanniemi, joka on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla 1973. Alueella on rautakautisia hautaraunioita ja pienialainen niittymaisema.