Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vammala
 
Kaltsilan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kaltsilan kylän maisemakuvalle ovat ominaisia korkeat, havumetsän peittämät mäet ja niiden väliin jäävät alavat viljelysmaat. Perinteistä rakennuskantaa on säilynyt mm. Vanhakylässä, Rosilassa, Sallilalla ja Puntolla. Jonkin verran on myös vanhoja mökkiläisasumuksia Rosilan ja Vanhakylän tienoilla. Kaltsilan kansakoulu on vuodelta 1910.
-Vanhakylän klassistinen päärakennus on rakennettu 1925 (H.Tiitola). Pirttirakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Tilalla on lisäksi vanha luhti ja vilja- aitta.
-Rosilan vanhan ratsutilan päärakennus on valmistunut 1898 ja punamullattu pirttirakennus 1827. Tilan vanhin rakennus on vilja-aitta vuodelta 1779.
-Sallin päärakennuksen hirsirunko on vuodelta 1877, mutta ulkoarkkitehtuuria leimaa vuoden 1913 muutos. Tilan kaksi aittaa ovat 1700-luvulta.
-Punton tilan rakennusryhmä sijaitsee tiiviinä rykelmänä mäennyppylällä. Päärakennuksen runko on 1800-luvun alusta, nykyasu on vuodelta 1914. Toinen asuinrakennus on samanikäinen. Mäellä on neljä aittaa, joista kaksi vuodelta 1793 ja yksi vuodelta 1804.
-Perinteisellä myllypaikalla sijaitseva Rosilan jalkamylly on rakennettu 1820-luvulla. Sitä on uusittu 1895 ja 1930. Myllyn koneisto on kunnossa, mutta vesiratas on tuhoutunut.