Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Viljakkala
 
Kirkkojärven kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kirkkojärven maisema koki huomattavan muodonmuutoksen 1860-luvulla, kun Kyrösjärven vedet laskettiin. Perinteistä rakennuskantaa on Viljakkalan kylässä Ahrikkalan ja Sankarin tiloilla. Kunnanvirasto on entinen Yli-Sorvarin tilan päärakennus vuosisadan vaihteesta.
-Viljakkalan puukirkko rakennettiin Herman Nybergin johdolla 1840-1842 (IK/ C.L. Engel, A.W. Arppe). Malliltaan se liittyy aikansa länsitornillisiin pitkäkirkkoihin. Sisätiloissa suoritettiin perusteellinen korjaus 1888 (G. Schreck). Tornin nykyinen muoto ja kirkon ulkovuoraus ovat vuodelta 1930. Kirkon vierellä on vanha hautausmaa, jossa aikaisempi kirkko on sijainnut. Hautausmaata ympäröi vanha kiviaita. Kirkkoaukion laidalla sijaitsee hirsinen lainajyvästö vuodelta 1890.