Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Viljakkala
 
Haverin kaivos
 
Kuvaus:

Haverin tilan Ansomäestä löydettiin 1762 lupaava rautamalmiesiintymä. Paikalla suoritettiin 1700-luvun lopulla louhintaa ja myös sulatusta vaatimattomassa mitassa. Laajamittainen avolouhinta käynnistyi 1840-luvulla ja sulatus suoritettiin Tampereen masuunissa. Malmin huonosta laadusta johtuen louhinta lopetettiin kuitenkin 1865. Uusi luku Haverin kaivosten historiassa alkoi 1942, kun Oy Vuoksenniska Ab alkoi kuparimalmin louhinnan. Haverista saatiin tuolloin mm. kultaa n. 300 kiloa vuodessa. Toiminta lopetettiin kannattamattomana vuonna 1960. Vanhoja louhoksia on Ansomäellä ja Kruuvanmäellä. Hirsirakenteinen kaivostorni vuodelta 1941 on yhä pystyssä suuren, vedellä täytetyn avolouhoksen partaalla. Samalta ajalta oleva kaivoskylä porareitten yhteisasuntoineen on ollut viime vuodet lomakylänä.