Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Viljakkala
 
Koiviston tila
 
Kuvaus:

Koiviston tila on yksi Koiviston kylän kuudesta kantatilasta. Sen rakennukset on siirretty isonjaon järjestelyiden yhteydessä nykyiselle paikalleen vanhan maantien varteen tiiviisti sen molemmin puolin. Päärakennus, vilja-aitta ja luhti ovat peräisin 1800-luvulta.