Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Äetsä
 
Kiikan kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Kiikan kirkko rakennettiin Matti Åkergrenin johdolla 1806-07 (YIV, 1800). Alkuaan tätä puista ristikirkkoa kattoi aumattu paanukatto ja ristikeskiöstä kohosi kahdeksankulmainen, lanterniinia kannattava tornialusta. Kirkko korjattiin 1884 (C.J. von Heideken), jolloin se sai uusgoottilaisen länsitornin, ristisakarat tehtiin satulakattoisiksi, ristikeskiön tornialustaa laskettiin ja vanha tapuli purettiin. Tapulin alaosasta tehtiin ruumishuone hautausmaalle. Vuonna 1934 laati arkkitehti B. Strömmer suunnitelman, jonka mukaan keskitorni purettiin, länsitornia korotettiin ja sisustus uusittiin. Työt saatiin päätökseen 1952. Alttaritaulu on vuodelta1884 (A.Såltin). Kirkon ympärillä oleva hautausmaa on otettu käyttöön 1700-luvun lopulla ja sitä on myöhemmin laajennettu. Kirkkomaan vieressä sijaitseva hirsinen lainamakasiini on rakennettu vuonna 1858. Kirkon ohi vievän tien varrella on säilynyt vanhoja asuinrakennuksia, jotka muodostavat vaihtelevan kokonaisuuden.