Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Äetsä
 
Kikkelänjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kirkonkylän vieritse virtaavan Kikkelänjoen molemmin puolin laskeutuvat viljelykset matalasti polveillen rantaan. Viljelysmaisema jatkuu pohjoiseen välillä kaventuen ja aukeaa Kiimajärven kohdalla rantaniityiksi. Perinteistä rakennuskantaa on Kirkonkylän lisäksi Jonsan, Eskon, Kartanon, Haukkalan, Yli-Pietilän sekä Kiimajärven Ala-Perttulan tiloilla.
-Jonsan rakennusryhmä edustaa perinteistä seudulle ominaista rakennustapaa. Uusrenessanssivuorattu päärakennus on 1870-luvulta, pitkä väentupa saattaa olla vanhempi. Rakennusten ympärillä on vanhaa puustoa.
-Eskon tasapainoinen rakennusryhmä on edustava näyte 1800-luvun talonpoikaistalosta. Asuinpihan ympärillä sijaitsevat kaksi asuinrakennusta ja aittarivi, tämän takana karjapiha ja -suojat. Lisäksi tilalla on säilynyt kaksi vanhaa vilja-aittaa.