Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Sulkava
 
Vilkaharju ja maantie
 
Kuvaus:

Vilkaharju on kapea ja jyrkkärinteinen harju, jonka laella kulkee vanha Sulkavan ja Lohikosken välinen maantie. Harjulla on toisen maailmansodan aikaisia panssariesteitä.