Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Alahärmä
 
Lapuanjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Lapuanjoen varren viljelylakeudet muodostavat laajan yhtenäisen kulttuurimaiseman. Asutus on perinteisesti sijoittunut jokivarteen, jota myös vanhat maantiet myötäilevät. Yksittäisiä, perinteiseen tapaan rakennettuja talouskeskuksia on säilynyt siellä täällä, mutta näyttävimmän kokonaisuuden muodostaa Knuuttilan kylä.
-Lapuanjoen länsirannalla sijaitseva Alahärmän kivikirkko on rakennettu 1903 (J.Stenbäck). Muodoltaan se on tornillinen pitkäkirkko, jonka sivuseiniä jäsentävät poikkipäädyt. Julkisivut ovat graniittikvaaderia ja tiiltä. Kirkon ympärillä on vanha hautausmaa. Kirkkomaisemaan liittyvä pappila on vuodelta 1870.
-Knuuttilan kylä lukeutuu niihin harvalukuisiin pohjalaisiin kyliin, joissa vielä voi aistia talonpoikaisen asuinyhteisön hengen. Raitin varrella sijaitsevat kaksi- ja yksikerroksiset, enimmiltään punamullatut asuintalot ovat vanhimmilta osin 1700-luvulta.
-Kulttuurihistoriallisesti poikkeuksellisen aseman omaava Isontalon Antin kotitalo on puolitoistakerroksinen hirsinen asuinrakennus 1800-luvulta. Nykyiselle paikalleen se siirrettiin 1923.
-Haapajärven kylässä sijaitseva Haapakrouvi on vanha kestikievaritalo. Kaksikerroksinen asuinrakennus ja luhti ovat 1700-luvulta.