Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Alahärmä
 
Hanhimäen kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Hanhimäen kylässä on säilynyt viljelysten ympäröimänä perinteistä, pohjalaista talonpoikaisarkkitehtuuria. Edustavimpia on Hanhimäen talo.