Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Alahärmä
 
Vakkurin kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vakkurin kylä on Alahärmän vanhinta asutusta. Kylä on säilyttänyt vanhan raittikylän luonteensa.