Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Alajärvi
 
Pynttärin kylä ja vanha tie
 
Kuvaus:

Pynttärin kylässä on säilynyt Alajärveen pistävällä niemellä vanhaa asutusta. Hauta-ahon päärakennus on vuodelta 1800, yläkerta 1890-luvulta. Pihapiiriin kuuluu luhti vuodelta 1801. Pynttärin kylästä johtaa etelään vanha Pellosmaan kangastie.