Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Alajärvi
 
Menkijärven sotilastie ja Oravaniemen rakennusryhmä
 
Kuvaus:

Suomen sodan aikainen sotilastie on säilyttänyt paikoin perinteisen linjauksensa Menkijärven länsirannalla. Oravanniemessä on vanha taloryhmä, joka koostuu Hietamäen 1700-luvulla rakennetusta päärakennuksesta, Ranta-Tuvan 1880-luvulla rakennetusta päärakennuksesta sekä joukosta muita vanhoja rakennuksia.