Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Espoo
 
Espoon kirkko lähiympäristöineen (Espoonjokilaakso)
 
Kuvaus:

Espoon keskiaikainen harmaakivikirkko on valmistunut 1400-luvun jälkipuoliskolla. Rakennustyö on viimeisten tutkimusten mukaan aloitettu ilmeisesti jo 1300- ja 1400-lukujen vaihteessa. Runkohuoneeseen liityvät sakaristo ja asehuone. Kolmilaivaisen kirkkosalin keskilaivaa kattaa tähtiholvit ja sivulaivoja ristiholvit. Kirkko laajenettiin harmaakivisin ristisakaroin 1821 (P.Granstedt). Ensimmäisen kerran kirkko restauroitiin 1929-31 (A.Lindgren) ja toisen kerran 1982 (O.Hansson). Kirkon vieressä seisova, alaosaltaan harmaakivinen kellotapuli on vuodelta 1767. Kirkon pohjoispuolella on entinen, tiilestä muurattu ruumishuone vuodelta 1827. Kirkkomaata ympäröivä kivimuuri on vanhimmilta osin 1700-luvulta.
-Kirkon ohella Espoonjokilaakson kulttuurimaisemaan kuuluu vanha maantie, joka on Suuren Rantatien keskiaikaisperäinen haara. Puistomaisella Pappilanmäellä sijaitseva kirkkoherranpappila on rakennettu 1853 (J.Wik). Pihamaata rajaavista siipirakennuksista toinen on 1700-luvun puolelta, toinen vuodelta 1818. Pappilanmäellä sijaitsee myös vanha pitäjäntupa, joka on siirretty paikalle 1890.
-Jokilaakson toisella laidalla sijaitsevat Lagstadin entinen kansakoulu vuodelta 1873 (laajennus 1887) sekä Domsin tilan jugendasuinen päärakennus.