Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Himanka
 
Raumankarin kulttuuriympäristö ja Lestijoensuu
 
Kuvaus:

Lestijoen suussa sijaitseva Raumankarin vanha markkinapaikka muodostaa Himangan kirkonseudun. Valtatie erottaa kirkon Raumankarin vanhasta asutustihentymästä. Uudisrakentaminen on painottunut valtatien varteen.
-Himangan puukirkko on rakennettu 1794 (J.Rijf). Muodoltaan se on tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa kahdeksankulmainen torninalusrakenne. Itse torni on saanut nykyisen muotonsa 1897. Erillinen, puinen kellotapuli on rakennettu 1822. Kirkon ympärillä on vanha hautausmaa.
-Raumankarin asuintontit sijaitsevat tiheästi kahden raitin varrella. Vanhimmat alueen asuinrakennuksista ovat 1800-luvun alkupuolelta. Useimpiin pihapiireihin liittyy vanhoja aittoja ja eläinsuojia. Jokirannassa kyläkeskuksen luoteispuolella on vanha kansakoulu. Kylän yhteismaalla on kahdeksan vanhaa verkkovajaa.
-Lestijoen suussa joen pohjoisrannalla on Lahdensuun kylä, jossa kuusi vanhaa asuinrakennusta muodostaa eheän kokonaisuuden.