Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ilmajoki
 
Ilmajoen kirkko lähiympäristöineen
 
Kuvaus:

Ilmajoen puukirkko on rakennettu 1764-65 (M.Honka). Muodoltaan se on tasavartinen, ulkoviisteinen ristikirkko. Ristikeskuksesta kohoaa kahdeksankulmainen lyhtyrakennelma ja tämän päältä vielä pienempi torni. Kunkin ristisakaran päässä on eteinen. Erillinen puinen kellotapuli on samaten vuodelta 1765 (M.Honka). Kirkkoa ympäröi hautausmaa.