Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Espoo
 
Espoonkartano ja Träskbyn kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Espoonkartanon laaja maisemakokonaisuus liittyy kiinteästi Finnsin, Sperringsin ja Träskbyn maisemakokonaisuuksiin. Espoonkartanon nykyinen päärakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1797. Se oli alunperin tarkoitettu suurisuuntaisen kartanosommitelman läntiseksi siipirakennukseksi. Nykyiseen klassistiseen asuunsa se uusittiin 1914-15 (W.G.Palmqvist). Itäinen, punatiilinen siipirakennus on vuodelta 1801. Kartanon laaja puisto sai nykyisen muotonsa 1910-luvulla (P.Olsson). Kartanoalueella on lisäksi kivinen myllyrakennus vuodelta 1777 (B.B.Qvist), krouvinakin toiminut työväenasunto Krogen 1700-luvulta, navettamäen suuret talousrakennukset, konttori ja työväenasunnot (W.G.Palmqvist) sekä kansallisromanttinen huvila Holken vuodelta 1904. Keskiaikaisperäinen Suuri Rantatie kulkee hyvin säilyneenä halki kartanoalueen ylittäen Mankinjoen. Tämä 1777 rakennettu kivisilta on lajissaan maamme vanhin. Kartanoalueella on myös kaksi muuta vanhaa siltaa, vuosilta 1900 ja 1914. Espoonkartanon pohjoispuolella sijaitsevalla Sperringsin historiallisella kylämäellä on 1910-luvulla rakennetut tiilinavetta ja työväenasunto (W.G.Palmqvist). Kartanon luoteispuolella sijaitsevaan Finnsin rakennusryhmään sisältyy Finnsin vanha kestikievarirakennus vuodelta 1861, Finnsin kansanopistorakennus vuodelta 1897 (W.Aspelin) sekä 1909 valmistunut oppilasasuntola (Taucher & Cajanus).