Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ilmajoki
 
Yli-Lauroselan talo
 
Kuvaus:

Yli-Lauroselan talonpoikaistilan yhtenäinen rakennusryhmä on rakennettu pääosin 1840- ja 1850-luvuilla. Kaksikerroksinen puinen päärakennus on vuodelta 1848. Neliömäistä pihapiiriä rajaavat hirsiset navetta, luhtirati, talli, hyysi, liiteri, paja, vellisauna ja puuliiveri. Pihan keskellä on kaivo. Valtio osti Yli-Lauroselan 1971, minkä jälkeen kaikki rakennukset restauroitiin ja avattiin yleisölle museona 1978.