Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ilmajoki
 
Kyrönjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kyrönjoen laajalle kulttuurimaisemalle ovat tunnusomaista tasaiset ja viljavat savikkoalueet. Asutus ja tiestö seuraavat jokivartta etääntyen kuitenkin Alajokilaaksossa kauas rannoilta. Kyrönjokivarren kulttuurimaisema on säilynyt Ilmajoella parhaiten keskustaajaman pohjoispuolella. Alajokimaisemaa aiemmin leimanneet ladot ovat vähentyneet ja maisema on yksipuolistunut.
-Röyskölän neljä taloa muodostavat tyypillisen eteläpohjalaisen joenvarsikylän. Röyskölän riippusilta on rakennettu vuosisadan alussa.
-Peltoniemessä muodostavat Pirilän viisi pohjalaistaloa arvokkaan kokonaisuuden.
-Peltoniemen Herrgårdin kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1865.
-Peltoniemen Yli- ja Ali-Könnin talot muodostavat kulttuurihistoriallisesti merkittävän kokonaisuuden Könnien kuulun kellonrakentajasuvun kotipaikkana.
-Alajokilaakso on raivattu niityiksi 1700-luvun lopulla. Alueen jokisaunaperinnettä esitelllään Ilmajoki-Seuran kunnostamassa luhtamajassa.