Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ilmajoki
 
Kyrönjoen kulttuurimaisema Piirtola-Jouppila
 
Kuvaus:

Ilmajoen keskustaajaman eteläpuolella Kyrönjokilaakson kulttuurimaisemamaisema-alueeseen liittyy Piirtolan ja Jouppilan kyläraitit ja Koivuluoman viljelyaukeat. Piirtolankankaan Kapalankummulla on nuijasodan aikaisen Santavuoren taistelun muistomerkki vuodelta 1925 (M.Visanti). Itse Santavuori kohoaa tästä pari kilometriä kaakkoon muodostaen luontevan näköalapaikan maisemaan.