Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Isojoki
 
Polvenkylän kulttuurimaisema, Kodesjärvi
 
Kuvaus:

Kodesjärven Polvenkylässä ovat Isojoen laajan kulttuurimaiseman osana Kiviniemen ja Sakarin vanhat ehyenä säilyneet pihapiirit.