Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Isokyrö
 
Kyrönjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kyrönjoen laajaan kulttuurimaisemaan sisältyy lukuisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita taloryhmiä ja rakennuksia.
-Laurolan Pitkä-Perttilän katsotaan olevan Topeliuksen Välskärin kertomusten sankarin Perttilä-Bertenskiöldin kotitila. Päärakennus on peräisin 1800-luvun jälkipuoliskolta. Se on pitkä puolitoistakerroksinen hirsirakennus ja se kuvastaa poikkeuksellisen edustavalla tavalla eteläpohjalaista rakennusperinnettä. Pitkä-Perttilän pihapiiriin sijoittuu kahden maatilan talousrakennukset.
-Perttilän teräsrakenteinen, puukantinen riippusilta on vuodelta 1910. Se on tiettävästi maan vanhin käytössä oleva riippusilta.
-Ulvilan kylän Haapalan tilan kaksikerroksinen päärakennus on 1700-luvulta. Pihapiiriä rajaavat vanhat talousrakennukset.