Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Isokyrö
 
Isonkyrön keskiaikainen kivikirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Kyrönjoen rannalla sijaitseva Isonkyrön keskiaikainen, Pyhälle Laurille omistettu kivikirkko on rakennettu vanhimmilta osin 1300-luvun jälkipuolella. Tuolloin muurattiin pohjoissivun tiilinen sakaristo. Runkohuone lienee rakennettu 1300-luvun lopussa ja asehuone heti tämän jälkeen. Länsiportaali on 1400-luvun alusta. Yksilaivainen kirkkosali on katettu lautaisella tynnyriholvilla. Kirkkosalin rikkaat kalkkimaalaukset ovat valmistuneet 1560 ja ne imitoivat linnansalien tekstiiliverhoja. Ne kalkittiin peittoon 1666 ja palautettiin 1885 sekä 1926-27. Kirkko on ollut autiokirkkona vuodesta 1878. Kirkon ympärillä on vanha, kiviaidan rajaama hautausmaa. Kirkon maisemakokonaisuuteen kuuluvat lisäksi pappila ja kotiseutumuseo. Kirkkoherranpappila Mariedal on rakennettu 1848. Isonkyrön kotiseutumuseo on perustettu 1949 ja alueelle on siirretty kaikkiaan 13 rakennusta, mm. asuinrakennus vuodelta 1768, aittoja ja kaksi pitäjänmakasiinia.