Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Espoo
 
Suuri Rantatie
 
Kuvaus:

Turun ja Viipurin välinen rantamaantie, Suuri Rantatie eli Kuninkaantie on syntynyt keskiajalla.Varhaisin tietä koskeva maininta on vuodelta 1382. Tien merkitys on ollut valtakunnallinen kautta aikojen. Espoossa tie on säilyttänyt pääpiirteissään perinteisen linjauksensa ja sen merkitys osana espoolaista kulttuurimaisemaa on huomattava.