Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jurva
 
Koskimäen raittinäkymä
 
Kuvaus:

Koskimäen kylässä on säilynyt perinteinen raitinvarsiasutus Ylikosken ja Tuomisen taloryhmien kohdalla. Rakennukset ovat 1800-luvulta.