Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Jurva
 
Sarvijoen kylä
 
Kuvaus:

Sarvijoen kylässä muodostaa Riskun tilan rakennusryhmä kolmelta sivulta rakennetun ehjän pihapiirin, jonne on käynti vanhan luhdin solasta. Päärakennus on vuodelta 1873. Myös Sarvelan talo edustaa kylän vanhaa rakennustraditiota.