Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kannus
 
Kannuksen kirkonseutu
 
Kuvaus:

Kannuksen kirkolla ja siihen liittyvillä rakennuksilla on huomattava asema Lestijoen kulttuurimaisemassa.
-Kannuksen puukirkko on rakennettu Heikki Kuorikosken johdolla 1815-17 (IK). Muodoltaan se on sisäkulmistaan viistetty ristikirkko, jonka kahdeksankulmaisesta ristikeskuksesta kohoaa terävään huipuun päättyvä lanterniini. Erillinen, puinen kellotapuli on vuodelta 1817
-Vanha, käytöstä jäänyt hautausmaa on jokivarressa kirkon itäpuolella.
-Pappilan puinen päärakennus on 1860-luvulta. Nykyiselle paikalleen se siirrettiin 1950-luvulla.
-Mäkiraonmäen etelärinteellä on viiden suurikokoisen, kaksikerroksisen rakennuksen ryhmä. Näistä työväentalo on rakennettu n. 1907.
-Kannuksen rautatieasema on rakennettu 1886. Asemakokonaisuuteen liittyvät puisto, asuin- ja varastorakennuksia, veturitalli ja vesitorni.