Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kauhajoki
 
Ikkelän ja Ala-Mattilan taloryhmä, Aronkylä
 
Kuvaus:

Aronkylässä muodostavat Ikkelän ja Ala-Mattilan tilojen rakennusryhmät tiheän kyläkokonaisuuden pienen joen varrella. Perinteinen rakennuskanta on 1800-luvulta.