Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Espoo
 
Smedsbyn-Hemtansin-Dåvitsbyn viljelymaisema
 
Kuvaus:

Smedsbyn, Hemtansin ja Dåvitsbyn kyläkukkulat ja niitä ympäröivä viöljelymaisema muodostavat laajan maisemakokonaisuuden, jota jäsentävät perinteisen linjauksensa säilyttäneet kylätiet. Kaikilla kylämäillä on vanhaa rakennuskantaa.