Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kauhajoki
 
Hämes-Havunen
 
Kuvaus:

Hämes-Havusen tilan umpipihakokonaisuus on edustava näyte 1800-luvun eteläpohjalaisesta talonpoikaisarkkitehtuurista. Asuinrakennuksista kaksikerroksinen "isootupa" on rakennettu 1827 ja pikkutupa hieman myöhemmin. Kolmannelta sivulta pihaa rajaa pitkä aittarivi. Karjapihan l. tarhan sivuja rajaavat eläinsuojat ja lato. Umpipihan ulkopuolella sijaitsevat kaksi aittaa, sauna ja paja. Hämes-Havusen rakennukset restauroitiin 1977-82.