Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kauhava
 
Lapuanjoen ja Kauhavanjoen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kauhavan Alajoen ja Lapuanjoen yhtymäkohdassa levittäytyy Pohjanmaan edustavin peltolakeus. Kulttuurimaisema-alueeseen sisältyy perinteisten latojen lisäksi myös muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja rakennusryhmiä.
-Annalan taloryhmä on rakennettu pääosin 1800-luvulla. Hirsiset asuin- ja ulkorakennukset muodostavat eheän ryhmän.
-Myös Saarimaassa on säilynyt talonpoikainen asutusryhmä.
-Sippolanmäen taloryhmä koostuu yhdeksästä vanhasta, vanhimmilta osin 1800-luvun alkupuolelta olevasta rakennuksesta.
-Varpulan taloryhmässä on kolme hirsistä talonpoikaista asuinrakennusta ulkorakennuksineen. Vanhimmat ovat 1700-luvulta.