Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kaustinen
 
Perhonjoen kulttuurimaisema ja Kaustisen kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Perhonjoen laaja kulttuurimaisema ulottuu yhtenäisenä Järvelästä kirkonkylän kautta aina Nikulaan saakka. Sen osatekijöinä ovat jokilaaksopellot sekä vanhaa tiestöä myötäilevä raittiasutus. Vanhoista silloista on jäljellä Penttilän silta keskustassa.
-Kaustisen puukirkko on rakennettu 1776-77 (M.Kuorikoski). Kirkko uudistettiin perusteellisesti 1859 (J.Kuorikoski). Tässä muodossan se on tasavartinen, sisäviisteinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa torni. Erillinen, kolminivelinen kellotapuli on vuodelta 1778 (M.Kuorikoski). Rakennuksia ympäröi vanha hautausmaa. Kirkkomaisemaaan liittyy vanha lainajyvämakasiini sekä Nyborgin pappilarakennus vuodelta 1837.
-Virkkalan kylässä edustavat perinteistä rakentamistapaa Virkkalan, Pesolan ja Seksmannin (Hietala, Virkkala) talot.