Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kokkola
 
Kokkolan vanhakaupunki
 
Kuvaus:

Kokkola on perustettu 1620. Suuren tulipalon tuhottua kaupungin 1664 se sai säännöllisen ruutuasemakaavan (J.Gedda), joka on pääpiirteissään säilynyt meidän päiviimme. Kaava-aluetta laajennettin pohjoiseen 1765 ja koko ruutuasemakaava uusittiin 1861 (C.A.Setterberg). Kokonaisuutena Kokkolan vanhakaupunki lukeutuu maamme merkittävimpiin yhtenäisiin puutaloalueisiin. Vanhimmat alueen puisista asuintaloista ovat 1700-luvulta pääosan ollessa 1800-luvulta. Suljetut pihapiirit kätkevät suojiinsa myös monia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ulkorakennuksia. Vanha ruutukaava-alue on uusiutunut eteläosiltaan voimakkaimmin. Parhaiten on säilynyt Torikadun pohjoispuolinen alue.
-Raatihuoneentorilla sijaitsevan raatihuoneen kaksikerroksinen kivirakennus on vuosilta 1839-42 (1837,C.L.Engel). Sitä vastapäätä on ent. Libeckin sairaala, kaksikerroksinen kivirakennus vuodelta 1810.
-Kivinen, kaksikerroksinen Roosin talo on vuodelta 1813. Rakennuksessa toimii Kokkolan Taidemuseo.
-Kokkolan vanha pedagogiotalo vuodelta 1696, nykyinen K.H.Renlundin museo, on tiettävästi kaupunkiemme vanhin profaani puurakennus. Säterikaton harjalla on pieni kattoratsastaja. Kokonaisuuteen kuuluvat entinen rehtorin kivinen asuintalo vuodelta 1818 sekä kaksikerroksinen Lassanderin talo vuodelta 1748.
-Isokadun varrella sijaitseva Rahmin talo (1740, 1783) on harvinainen esimerkki 1700-luvun puisista kaupunkitaloista.
-Ns. Donnerin talo on rakennettu nykyiseen, kaksikerroksiseen asuunsa 1810. Viereinen, entinen leivintuparakennus on vuodelta 1812.
-Kokkolan vanha postitalo on rakennettu 1938 (RakH, M.Välikangas). Kaksikerroksinen rapattu virastotalo on arkkitehtuuriltaan funktionalistinen.
-Kokkolan rautatieasema on rakennettu III luokan aseman tyyppipiirustuksin 1884-86.