Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kokkola
 
Mäntykangas, VII kaupunginosa
 
Kuvaus:

Kustaa Aadolfinkadun länsipuolinen alue kaavoitettiin viime vuosisadan loppupuolella ja 1907 (L.Pettersson), jolloin katuverkosto sai vapaamman muodon. Alueen puinen rakennuskanta on pääosin tämän vuosisadan alkupuolelta. Mäntykankaan eteläosassa on ns. Katariinan kalmisto, joka on perustettu 1779. Tiiliset, valkeaksi rapatut hautaholvit ovat tältä ajalta.
-Renlundin kansakoulu rakennettiin arkkitehtikilpailun tuloksena 1907 (V. ja I.Thomé).
-Entinen suojeluskuntatalo Vartiolinna vuodelta 1928 (O.Gripenberg) on myöhemmin ollut mm. Kokkolan kaupungintalona. Viereinen vesitorni on rakennettu 1914-20 (S.A.Lindqvist).