Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kokkola
 
Ykspihlajan satamakonttori
 
Kuvaus:

Ykspihlajan satamakonttori on rakennettu 1886. Kokonaisuuteen liittyvät puutarha, istutetut koivut ja satamatyöläisten muistomerkki