Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kokkola
 
Kaarlelan kirkonkylä
 
Kuvaus:

Kaarlelan kirkon ympärillä on säilynyt perinteistä rakentamista vanhan tieverkoston varsilla. Suurin osa vanhoista asuinrakennuksista on 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta.
-Kaarlelan keskiaikainen, Pyhälle Katariinalle omistettu kivikirkko on rakennettu ilmeisesti 1400-luvun loppupuolella. Alkuaan suorakaiteenmuotoinen runkohuone laajennettiin Antti Chydeniuksen toimesta ristikirkoksi vuosina 1786-89 (RIK) ja 1798-1804 (RIK), jolloin kirkko sai korkean länsitornin. Kirkkosalia kattaa lautainen tynnyriholvi. Kirkon eteläpuolella on vanha hautausmaa.
-Kaarlelan kirkkoherranpappilan puinen päärakennus rakennettiin 1736-37. Sen arkkitehtuuria leimaa korkea aumakatto. Antti Chydenius oli Kaarlelan kirkkoherrana vuodesta 1770. Hän rakennutti 1775-78 tiiilisen leivin- ja panimotuvan, joka on museokäytössä. Pihan itäreunalla on apupapin asuintupa, jonka alla on edellisen pappilan 1667 holvattu kellari.
-Kirkonmäen museoalueelle on siirretty kymmenkunta rakennusta.