Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kokkola
 
Sokojan (Såka) kylä
 
Kuvaus:

Sokojan kylässä muodostavat Rasmuksen talot ja kivinavetta merkittävän talonpoikaisen rakennusryhmän. Rasmusbackenin maisemalle antavat ominaisleiman lukuisat pellonraivauksesta syntyneet kiviaidat. Rasmuksen kivinavetta1 on maamme vanhin ajoitettavissa oleva, yksityisen talollisen rakentama kivinavetta. Se on rakennettu vuosina 1748 ja 1754, siis ennen 1757 annettua kuninkaallista asetusta kiven suosimisesta rakennusaineena. Mäellä on myös nykyisin navettana toimiva, tiilestä 1779 muurattu, entinen asuinrakennus.