Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Espoo
 
Snettans-Rödskog kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Snettansin ja Rödskogin kylät laajoine viljelymaisemineen muodostavat Espoon huomattavimman yhtenäisen maisemakokonaisuuden. Rödskogin tiiviis ja rakenteeltaan yhtenäinen kylä sijaitsee matalalla kukkulalla laajan peltoaukean pohjoislaidalla. Parhaiten säilyneitä ovat Hovgårdin, Neppersin, Nybysin ja Buusin rakennusryhmät. Hovgårdin huvilamainen suuri päärakennus on vuodelta 1894 (W.Aspelin). Pihaa rajaavat siipirakennukset ovat 1780-luvulta ja vuodelta 1800. Nettaantien varrella onjoukko vanhoja Hovgårdin työväenasuntoja. Snettansin puiston ympäröimässä taloryhmässä on päärakennus saanut nykyisen klassistisen asunsa 1926. Pihapiirin toinen asuinrakennus, Mommos villa, on vanhimmilta osin 1870-luvulta. Vieressä on luhtiaitta vuodelta 1777. Tilan vanhat työväenasunnot sijaitsevat Nettaantien varrella.